Reglement

Deltagelse


Kun medlemmer eller personer med tilladelse fra ledelsen, må deltage i foreningens aktiviteter.

For fuldt ud at kunne deltage i foreningens forskellige aktiviteter, kræves det at den deltagende er fyldt 18 år, i andet fald kræves der en særskilt tilladelse.


Brug af uniform


Uniform skal bæres med omtanke, så det ikke andstøder almindeligheden i det offentlige rum og lignende.  Brugen af uniform i ideologiske, racistiske eller fjendtlige sammenhænge er uforenligt med foreningens virke og medfører permanent eksklusion.

Det forventes, at medlemmerne anskaffer sig en uniform og udrustning, samt tager et ansvar ift.foreningens virke og mål.

Kun foreningsgodkendte udmærkelser, gradsbetegnelser og insignia er tilladt at bære under foreningens aktiviteter.


Brug af våben


Dansk våbenlovgivning gør sig gældende ved foreningens aktiviteter.

Al brug af skarpt ammunition er strengt forbudt, med mindre et givent arrangement indebærer brugen af dette.

Det enkelte medlem er ansvarlig for personlige våbentilladelser og foreningens kan ikke drages til ansvar for manglende våbentilladelser.


Alkoholregler


Alkohol må ikke konsumeres i sammenhæng med foreningens aktiviteter, med mindre andet er aftalt.


Niveau og realisme


Under de pågældende aktiviteter skal militær orden (befalingsstruktur, kommando, eksercits etc.) og disciplin efterstræbes, i det omfang det er foreneligt med kravene til foreningen. Medlemmerne har pligt til at efterstræbe historisk korrekthed og realisme.

Al form for tvang eller afstraffelse er absolut forbudt.

Upassende frisurer, skæg samt synlige kropsudsmykning (eks. ansigtspiercing, øreringe eller synlige tatoveringer) må ikke bæres eller være synlige under foreningens aktiviteter.

Det forventes, at medlemmerne stræber efter et korrekt billede af de historiske skikkelser, foreningen søger at portrættere.


Ledende rolle


Den ledende rolle i de respektive afdelinger kan til enhver tid tildeles og fradeles et givent medlem, såfremt dette kommer til udtryk i en bred majoritetsbeslutning i den pågældende afdeling. Typisk vil sådanne valg finde sted ved den ordinære generalforsamling.


Aktivitetskrav


I foreningen ønsker vi aktive medlemmer. Det forventes, at man i forbindelse med langvarigt fravær notificerer bestyrelsen herom.


Media


Kontakt til medier og journalister foregår gennem bestyrelsen.

Medlemmer kan ikke udtale sig til medier og journalister, såfremt de ikke har indhentet tilladelse hertil.

Fotografering i forbindelse med foreningens arrangementer skal ske med de deltagende medlemmers samtykke.

Al "tagging" af medlemmer på Facebook er forbudt.

Der må ikke publiceres foreningsmateriale på Facebook uden bestyrelsens eller relevante medlemmers samtykke.

Brud på ophavsret skal indberettes til bestyrelsen.


Brud på foreningens reglement kan medføre bortvisning.