Fronthistorisk Forening Danmark

Reglement

Deltagelse


 • Kun medlemmer eller personer med tilladelse fra ledelsen, må deltage i foreningens aktiviteter.
 • For fuldt ud at kunne deltage i foreningens forskellige aktiviteter, kræves det at den deltagende er fyldt 18 år, i andet fald kræves der en særskilt tilladelse.


Brug af uniform


 • Uniform skal bæres med omtanke, så det ikke andstøder almindeligheden i det offentlige rum og lignende.  Brugen af uniform i ideologiske, racistiske eller fjendtlige sammenhænge er uforenligt med foreningens virke og medfører permanent eksklusion.
 • Det forventes, at medlemmerne anskaffer sig en uniform og udrustning, samt tager et ansvar ift.foreningens virke og mål.
 • Kun foreningsgodkendte udmærkelser, gradsbetegnelser og insignia er tilladt at bære under foreningens aktiviteter.


Brug af våben


 • Dansk våbenlovgivning gør sig gældende ved foreningens aktiviteter.
 • Al brug af skarpt ammunition er strengt forbudt, med mindre et givent arrangement indebærer brugen af dette.
 • Det enkelte medlem er ansvarlig for personlige våbentilladelser og foreningens kan ikke drages til ansvar for manglende våbentilladelser.


Alkoholregler


 • Alkohol må ikke konsumeres i sammenhæng med foreningens aktiviteter, med mindre andet er aftalt.


Niveau og realisme


 • Under de pågældende aktiviteter skal militær orden (befalingsstruktur, kommando, eksercits etc.) og disciplin efterstræbes, i det omfang det er foreneligt med kravene til foreningen. Medlemmerne har pligt til at efterstræbe historisk korrekthed og realisme.
 • Al form for tvang eller afstraffelse er absolut forbudt.
 • Upassende frisurer, skæg samt synlige kropsudsmykning (eks. ansigtspiercing, øreringe eller synlige tatoveringer) må ikke bæres eller være synlige under foreningens aktiviteter.
 • Det forventes, at medlemmerne stræber efter et korrekt billede af de historiske skikkelser, foreningen søger at portrættere.


Ledende rolle


 • Den ledende rolle i de respektive afdelinger kan til enhver tid tildeles og fradeles et givent medlem, såfremt dette kommer til udtryk i en bred majoritetsbeslutning i den pågældende afdeling. Typisk vil sådanne valg finde sted ved den ordinære generalforsamling.


Aktivitetskrav


 • I foreningen ønsker vi aktive medlemmer. Det forventes, at man i forbindelse med langvarigt fravær notificerer bestyrelsen herom.


Media


 • Kontakt til medier og journalister foregår gennem bestyrelsen.
 • Medlemmer kan ikke udtale sig til medier og journalister, såfremt de ikke har indhentet tilladelse hertil.
 • Fotografering i forbindelse med foreningens arrangementer skal ske med de deltagende medlemmers samtykke.
 • Al "tagging" af medlemmer på Facebook er forbudt.
 • Der må ikke publiceres foreningsmateriale på Facebook uden bestyrelsens eller relevante medlemmers samtykke.
 • Brud på ophavsret skal indberettes til bestyrelsen.


Brud på foreningens reglement kan medføre bortvisning.

Fronthistorisk Forening Danmark er upolitisk og tager stærkt afstand til alle former for ekstremisme!

© Copyright Fronthistorisk Forening Danmark 2020

Kontakt os!