Om os

Hvem er vi?


Foreningens medlemmer er mangfoldigt sammensat. Vi har alt fra studerende til folk der har været på arbejdsmarkedet i 20 år. En del har militær baggrund eller arbejder stadig i Forsvaret, mens andre aldrig har været i uniform før. Fælles for alle er en drivende interesse for historielæren, aktive friluftsoplevelser samt kammeratskab.


For nogle er det den militærhistoriske faktor, der spiller ind: Hvordan var taktikkerne? Hvilke våben, udstyr og køretøjer brugte soldaterne? Hvordan tilbereder man bacon til det er perfekt, under feltmæssige forhold?


For andre er det samfundshistorien der driver interessen: Hvem var de frivillige? Hvorfor meldte de sig? Hvorfor valgte de at drage i en krig langt fra Danmark, under kummerlige forhold, i stedet for at blive hos familien?

Fronthistorisk Forening Danmark har mange aktiviteter, spredt ud over hele landet.


1.Offentlige arrangementer

Her portrætterer foreningens medlemmer en rolle, som en del af et større offentligt arrangement. Dette kan være arrangementet ved Andelsbyen i Nyvang (Holbæk), Time Winder på Grønnessegård gods (Hundested), Panzermuseum East ( Slagelse)

 

2.Private felttræf (feltøvelser)

Foreningens søger at afholde flest mulige af denne type arrangementer. Her uddannes medlemmerne i de taktikker, tyskerne brugte under krigen, de våben de brugte og det udstyr de gjorde brug af. 

Under disse træf bliver foreningen sammentømret. Man lærer hinandens styrker og svagheder at kende.


3.Museumsbesøg og veteranfortællinger

Foreningen har gennem de senere år skabt en række bekendtskaber blandt danske museer. Dette betyder, at foreningen jævnligt besøger museer, ofte med mulighed for ”backstage access”, hvor genstande bliver taget ud af montre og vist frem.

Foreningen søger, så vidt det er muligt, altid at få kontakt til veteraner, som kan fortælle om deres egne oplevelser under krigen. Deres overleveringer er uerstattelige og foreningen sætter pris på, at veteranerne tager sig tid til at møde foreningens medlemmer.


Kammeratskabsaften:

En kammeratskabsaften skal skabe og pleje kammeratskabet medlemmerne imellem. Dette sker ved, at foreningens medlemmer mødes, ofte til en kombineret grill-film dag, ofte suppleret med en tur på skydebanen. Vi diskuterer ligeledes historie og planlægger foreningens aktiviteter.

Ved en kammeratskabsaften lægges der vægt på hygge og medlemmernes trivsel, idet vi mener, at godt kammeratskab er fundamentet under hele foreningen.

Kammeratskabsaftener er derfor med til at udvikle foreningen i en positiv retning.